• Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192
  • Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192
  • Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192
  • Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192
  • Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192
  • Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192
  • Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192

Máy se lông mặt bằng chỉ KEDA KD-192

Mã sản phẩm: KD-192
Giá: 550,000 Đ

Máy se lông bằng chỉ KEDA KD-192 được phát minh theo phương thức cổ truyền của người xưa. Khi di chuyển sợi chỉ trên bề mặt da một cách nhanh chóng, các sợi lông sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

 
Hỗ trợ online
ho tro online ho tro online